به نام رب جلیل

 تلاشی برای رسیدن به شور و شعور

        حضور یک                   

روز دقیقا "جمهوری اسلامی "
ساعت ٦:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱/۱٢   کلمات کلیدی: روز جمهوری اسلامی ،دوازده فروردین

به نام رب جلیل

سلام

امروز

روز جمهوری اسلامی

است

نه یک کلمه کم یا بیشتر.

مطلب زیر خالی از فایده نیست :

"روز جمهوری اسلامی ایران"