به نام رب جلیل

 تلاشی برای رسیدن به شور و شعور

        حضور یک                   

روز فرهیختگی و حکمت
ساعت ٧:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۱   کلمات کلیدی: شهریور ،روز پزشک

به نام رب جلیل

سلام

اولین روز تیر و ماه و یاد حکیم بو علی سینا و روز پزشک

یعنی روز :

فرهیختگی و حکمت.

اما آن سو گند نامه بقراط کجا و برخی از پزشکان امروز کجا؟!

یا درمان رایگان بیماران توسط ابن سینا کجا و پول های کذایی کجا؟!

امیدوارم ارزش پزشک ،که نماد ایرانی اش ابن سینای نابغهی متعهد و متخلق

 به اخلاق الهی است

بیش از پیش افزون شود.