به نام رب جلیل

 تلاشی برای رسیدن به شور و شعور

        حضور یک                   

بيدلی...
ساعت ٤:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٢/۳٠   کلمات کلیدی:

با نام او

سلام

امروز به ياد شعر بلند حافظ افتادم که می گه:

بيدلی در همه احوال خدا با او بود       او نميديدش و از دور خدايا ميکرد

داشتم ميرفتم پيام نور اردکان سر کوچمون

 نميدونم چرا بی اختيار پام رو ترمز رفت

و لی

۲ثانيه بعد فهميدم

 آره يه موتوری با سرعت هزار داشت از مقابل مياومد

شما بوديد به ياد اين شهر نمی افتاديد؟

نمی گفتيد به خدا اين اشعار جاودانه س؟

ممنونم

حضور