به نام رب جلیل

 تلاشی برای رسیدن به شور و شعور

        حضور یک                   

افغانی!
ساعت ٩:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٤/۱۸   کلمات کلیدی:

با نام او

سلام

 سوار اتوبوس شرکت واحدبودم

وداشتم بيرونو نگاه ميکردم که

يهو راننده زد رو ترمز

ديدم که يه افغانی ميخواد سوار بشه

 اما بعدش ناگهان راننده حرکت کرد

مردک به زمين خورد

 با خود فکر کردم اگه خدای نکرده

يه روزی ماهم آواره بش

ديگران با ما اين رفتارو ميکنن؟!

درسته که خارجی ان وضرر اقتصادی دارن اما...

حضور