به نام رب جلیل

 تلاشی برای رسیدن به شور و شعور

        حضور یک                   

 
ساعت ٥:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱/۳۱   کلمات کلیدی:

با نام

حق

سلام

پاپ جديد هم انتخاب شد

با خارج‎ شدن دود سفيد از دودكـش‎ نصب‎ شده‎

بر فراز محل‎‎ تجمع‎ كاردينال ها در واتيكان

‎‎ وبه‎ صدا درآمدن ناقوس‎ هاي‎‎ كليساي سان‎‎ پيترو

انتخاب‎ نخستين پاپ‎ درهزاره‎ سوم‎ ميلادي‎ به‎ جهانيان‎ اعلام‎ شد.
به‎ گزارش‎ واحد مركزي‎ خبر,مجمع‎ كاردينال‎ها عصر ديروز

 پس‎ ازگذشـت‎‎ 24 سـاعـت از آغـاز نشست‎ محرمانه‎ خود در واتيكان‎

براي‎ انتخاب‎ پاپ‎ جديد در پايان‎‎ چهارمين دور راي‎‎ گيـري جوزف‎ راتزينگر

را جانشين‎‎ پاپ‎ ژان پل‎ دوم‎ انتخاب‎ كرد.

رهبرجديد كاتوليك‎هاي‎ جهان‎ كه‎ 78 سال‎ پيـش‎ در شهر مـاركتـل‎ ام‎ ايـن‎‎

در جنـوب‎ آلمـان متولد شده‎ است‎,

 يكي‎ از بـا نفـوذتـريـن‎ و سرشناس‎ ترين‎ كاردينال‎هاي‎‎ كليساي كاتوليـك‎

 محسوب‎ مي‎شود.
وي‎‎ كه‎ براي خود لقب‎ بندتـو شـانـزدهـم‎ را انتخاب‎ كرده‎ است‎‎‎

 دويست و شصت وپنـجمـيـن‎ پاپ‎ به‎ شمار مي‎رود.

اميدوارم با توجه به اين او با نسبيت اخلاق مخالف است

 مذهب ُ عشق و خداپرستی در جهان ترقی پيدا کند

ممنونم

حضورـ۱