به نام رب جلیل

 تلاشی برای رسیدن به شور و شعور

        حضور یک                   

 
ساعت ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/٢/٢٢   کلمات کلیدی:

همدان نامه 2

با نام حق

سلامی دوباره

و اما آن شب به زودی تمام شد و صبح سوار اتوبوس

دانشگاه بوعلی برای صبحانه شدیم که 

 آقای مبصر

( همان بزرگواری که مسئول راهنمایی ما در هتل بود) گفت 

یکی از عزیزان تازه آمده ومنتظر می شویم

و او کسی نبود جز مجید

که وبلاگ آقای خامنه ای سلام رو داشت

وبلاگی  که در لحظه اول توجه همه رو جلب کرد

( وقتی به سلف رفتیم با

آقا مهدی (که واقعا خوب مسائل رو می فهمید

و حمزه همشهری عزیز و محمد دوست بزرگوار و مهربان

 آشنا شدم و یک سخنرانی غرا کردم براشو ن که

نگو و نپرس اینجا بود که حسابی باهاشون قاطی شدیم

و اینجا بود که سعید گفت

بابا امروز حسابی ایده ئولوگ شدی

به هر حال نمایشگاه وبلاگ آغاز شد

 و در ابتدای راه با ذرت پرت کن عزیز

...و خصوصا : تورتو عزیز آشنا شدم که

در مورد ش می گفتن فرار کرده رفته کانادا

وقتی اینا رو فهمید قاط زد

و دردانه و مجنون نسل سومی و ... هم حسابی حال دادن

...عصر همون جلسه جنجالی بود که می گذارمش

برای وقتی که ...

ممنونم

فعلا خدانگه دارتون