به نام رب جلیل

 تلاشی برای رسیدن به شور و شعور

        حضور یک                   

 
ساعت ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٤/٤   کلمات کلیدی:

با نام حق

سرانجام انتخابات تمام شد

و باز هم ملت افتخار آفريد

ملتی که نشان داد استحقاق همه نوع خدمت وتلاشی را دارد

وکسی را بر گزيد که دلش می خواست

از آنجا که اکنون او رييس جمهور ايران است

البته از نوع  منتخب

اين پيروزی را به وی تبريک می گوييم

و برای در تحقق وعده هايی که داده آرزوی توفيق می  کنيم

يا حق