به نام رب جلیل

 تلاشی برای رسیدن به شور و شعور

        حضور یک                   

 
ساعت ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٤/٢۱   کلمات کلیدی:

با نام حق

سلام

۲۱ تير ماه

 بيست‎ و يكم‎ تير سالروز كشف‎ توطئه‎ كودتاي‎ امريكايي‎‎

در پايگاه‎ هوايـي شـهيـد نوژه‎ همدان‎ است‎ .


كودتاي‎ نوژه‎‎ كه در بيست‎ و يكـم‎ تيـر سـال‎ 1359 كشف‎ شد

 بـراسـاس‎ مدارك‎‎ و اسناد منتشر شده‎‎,

تـوطئه مشـتـرك عناصر وابسته‎‎ به بختيار آخرين‎

 نخست‎ وزيـر رژيم‎ شاهنشاهي‎ ,

گروهك‎ منافقيــن‎ و رژيم‎‎ بعث عراق

‎ با هدايت‎ و رهبري‎ مستقيم دولتمردان‎ وقت‎‎ كاخ‎ سفيد

 بوده‎‎‎ است كـه بـه منظور براندازي‎ انقلاب‎ اسلامي‎‎ طراحي شد.


دولت‎ امريكا كه‎‎ تجربه كــودتــا28 ي‎ مـرداد سال‎

1332 و براندازي‎ دولت‎ ملـي‎ در ايـران‎ را پيش‎ روي‎ خــود داشــت‎,

پــس‎ از شكـسـت‎‎‎ در عمليات طبس‎

در پنجم‎ ارديبـهشـت مـاه‎ سـال‎ 1359

و شكست‎ طرحهـاي‎ تحـريـم‎ و فشار سيـاسـي‎‎ اقتصادی

‎ اين‎ بـار بـا طرحـي منسجم‎ تـر و بـا بهره‎‎ گيري‎ از همه

عوامـل‎ سرسپـرده‎ خـود در داخل‎ كشور كوشيد

اهـداف‎ خود را پيگيـري‎‎‎ كنـد امـا بـا هوشياري نيـروهـاي امنيتی

‎‎ و مـردم‎ هميشه‎‎ در صحـنـه ايران‎‎

اين كودتاي‎ امريكايي‎‎ و ضد انقـلابـي نيز نافرجام‎ ماند.

اما می دانيم که اين آخرين نبوده و نيست

بايد هشيار بود

درون را محکم کردو به خواست های به حق مردم

بيش از پيش 

گوش فرا داد تا همچنان پشتوانه مردمی نظام

حفظ شود و ايران بيمه

ممنونم

حضورـ۱