به نام رب جلیل

 تلاشی برای رسیدن به شور و شعور

        حضور یک                   

ما کی می آييم؟
ساعت ۱۱:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٦/٤   کلمات کلیدی:

با نام حق

سلام

جمعه ای ديگر است

و مولا

نيامده است

آری شايد هفته ای ديگر  ، شايد ماه ديگر، شايد فردا و...

اما

ما کی می آييم؟

آيا زمان آمدن ما نگذشته است؟

آيا نبايد از ما حرکتی باشد تا از حق برکتي؟

چه کرده ايم برای آقايی که انسان است  و توانی محدود دارد

و گرچه قدرت حق لايزال است و با اوست

اما برای گروهی که خود به حال خود دل نسوزانند

موثر نيست

اندکی به خود آييم

يا حق