به نام رب جلیل

 تلاشی برای رسیدن به شور و شعور

        حضور یک                   

مردان افسرده تر می شوند
ساعت ۱٢:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٦/٢۱   کلمات کلیدی:

با نام حق

سلام

مردان افسرده تر می شوند

این نکته را دکتر حمید عبداللهیان استاد دانشگاه

 و مدیر گروه ارتباطات دانشگاه تهران بر اساس تحقیق کم نقص

خود و همکارانش بیان کرده است.

از سوی دیگر بر اساس تحقیقت جهانی ، ایران مقام چهلم سعادتمندی

 را داراست که در نگاه اول بدک نیست اما در این نتیجه شک است

 چرا که معیار های سنجش این مقام در کشورهایی تهیه شده که

 از نظر فرهنگی تا حدی به ما نمی خورند .

به هر حال از نتایج این دو تحقیق دو نکته را برداشت کرده ام تا نظر شما چه باشد:

1-     سیطره زن بر زندگی دارد بیشتر می شود .

این نکته چندان خوب نیست  و باید به گونه ای باشد که

 مردان قوام زندگی را در دست گیرند منظور این نیست که تفاهم نباشد  اما نباید یک خانواده تنها با زن خانواده شناخته شود ونقش مرد کمرنگ شود.

2-     برخی معتقددند معیار های سنجش تحقیق مذکور جهانی

چندان هم مغایر با ما نیست چون اوضاع فرق کرده و

 با وجود مشکلات زندگی و عدم فراغت کافی برای پرداختن به خود و عالم درون ، خود سازی و خود نگری کم تر شده و این باعث تغییر معیار های زندگی شده است....

نمی دانم ولی به هر حال جدی است قضیه 

 و نشانه های خوبی نیست

امید آنکه متوجه باشیم.

 

* در نوشتن این یاد داشت از روزنامه جام جم روز یک شنبه 6/6/84 استفاده شده است.