به نام رب جلیل

 تلاشی برای رسیدن به شور و شعور

        حضور یک                   

قدس ، سرزمين قداست و مظلوميت
ساعت ۱:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۸/٦   کلمات کلیدی:

با نام حق

سلام

و امروز

 قدس

نماد مظلوميت و قداست

قدس, قبله نخستين و حرم دوم مسلمانان جهان

, سرزمين اصلى و وطن ميليون ها آواره مسلمان

فلسطينى است كه استكبار جهانى توسط صهيونيسم

جنايتكار, از سال 1948آن سرزمين را از دست ساكنانش

خارج ساخت و تحت سلطه نيروهاى اشغالگر قدس قرارداد.

ادامه>>>