به نام رب جلیل

 تلاشی برای رسیدن به شور و شعور

        حضور یک                   

بسيج لشکر مخلص خدا...
ساعت ٢:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٩/۱   کلمات کلیدی:

با نام حق

سلام

 

بسيج، لشكر مخلص خدا
يكى از زيباترين بخش هاى تاريخ انقلاب اسلامى و دفاع مقدس، تشكيل تشكلى فراگير با عنوان بسيج مستضعفين بود. اين تشكل الهى كه بر اساس فرمان عبد صالح خدا، حضرت امام خمينى(ره) شكل گرفت، همچون ديگر نهادهاى برآمده از انقلاب و بلكه درخشان تر از همه آن ها منشأ تحولات عظيم و ساختارى در افق هاى بعد از خود شد، به گونه اى كه امروزه بسيج را نه در يك قامت سازمان نظامى بلكه در رداى يك فرهنگ و انديشه مى توان ديد؛ انديشه نابى كه برگرفته از تعاليم كتاب الهى براى آماده سازى روحانى و جسمانى جهت رو به رو شدن با انواع پستى و بلندى هاى يك زندگى براى رسيدن به مرزهاى والا و بلند حيات طيبه است كه نويد آن رها شدن از انواع قيود و بندگى هاست.

آنچه امروز همه ما را بيش از گذشته به بسيج وابسته و محتاج نموده است، نه آمادگى هاى نظامى و افتخار آفرينى هاى اين قهرمانان عرصه شجاعت است، بلكه تفكر بسيجى و انديشه ناب آن است. ايجاد روحيه خودباورى همراه با ايمان به خدا، موقعيت شناسى سياسى، سر از پا نشناختن براى خدمت به  خلق خدا، ترجيح مصالح و منافع ملى بر منافع شخصى، تسخير سنگرهاى علمى و دلبستگى به امام و رهبرى و آرمان هاى شهيدان، همه و همه حكايت از جمع شدن فضايلى است كه در يك كلمه خلاصه شده است و آن بسيج مى باشد.

بسيج عرصه بزرگى است كه فارغ از هياهوهاى سياسى و بر اساس تكليف الهى و موقعيت شناسى سياسى، هر مرد و زن ايرانى مى تواند با عضويت در آن به خيل اين كاروانيان عاشق و بى ادعا بپيوندد.
امروزه به جرأت بايد بگوييم كه هر جا درخشندگى و افتخارى براى كشور وجود دارد به نوعى بايد چهره اى از بدنه فعال ملت كه بسيجيان مى باشند را ديد.
مدال آوران المپيادهاى علمى، نخبگان عرصه هاى علم و عمل و انديشمندان و فرهيختگان وارسته، دانش آموزان و دانشجويان نمونه بسيجى، تلاش در جهت سازندگى و آبادانى كشور همه و همه حكايت روشنى از عرصه هاى افتخار بسيجيان مى باشد. از ديگر نكته اى كه نبايد غافل شد اين است كه نهاد فراگير بسيج، عرصه خدمت صادقانه به مردم است، همان تلاشگرانى كه بدون ادعا و پرستيژها و شخصيت هاى كاذب در حراست از كشور و ميهن به جانفشانى و ايثار مشغول هستند، جست وجوى نام و نان را كنار نهاده و رضاى خدا و روسفيد بودن در نزد شهيدان را با هيچ چيز ديگر عوض نمى كنند و چه زيبا گفت امام راحل ما كه :

بسيج لشكر مخلص خداست.