به نام رب جلیل

 تلاشی برای رسیدن به شور و شعور

        حضور یک                   

 
ساعت ٦:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٩/۱٢   کلمات کلیدی:

با نام حق

سلام

امروز 

 بود

و در اداره استثنايی استان يزد

در محل سالن رسوليان

مراسمی به اين منظور

برپا بود

گرچه بی نظمی هايی در کار ديده شد

اما در مجموع

خوب و آبرومند برگزار شد

در اين مراسم

ناشنواها و نابينا ها به طور مشترک برنامه اجرا کردند

دبير همايش آقای اسماعيلی که حق استادی

بر گردن من دارندنيز سخنان نيکویی ارائه کردند

سخنانی در مورد لزوم توجه به معلولين

واصلاح نظام آموزشی واداری مربوط

سخنان حجه الاسلام مدرسی يزدی هم

در مورد معلولين در اسلام

گرچه تاحدی تکراری بود ولی خاوی نکات مفيدی بود

که اگر فرصت شد حتما می نويسم

در ايان اين مراسم نيز برگزيدگان و خادمان کودکان معلول از دست

مدير کل آموزش و پرورش استان و مدير آموزش و پرورش استثنايی

جوايزی را دريافت کردند

به هر حال روز خوبی بود و من تصور می کنم نگاه های جديدی ايجاد شد

اما از قبل

مقاله ای را در اين مورد به روز کرده ام

که اگر وقت کرديد بخوانيد

اين مقاله در اينجا قابل دسترسی است

يا حق