به نام رب جلیل

 تلاشی برای رسیدن به شور و شعور

        حضور یک                   

امتحان و ما...
ساعت ٧:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱٠/٧   کلمات کلیدی:

با نام حق

همه هست من

سلام

مدتی بود که مريض بودم

و يمن يک مدد آسمانی بهبود يافتم

اکنون نيز گرفتارم

گرفتار واژه

امتحان

چون خود امتحان

چيزی است که هر روز

و هر لحظه در حال انجام آنيم

امتحانی که از عملکرد مسئولين در زلزله بم

تا شخصی ترين امور جاری است

و اين سنت حق است برای بندگان

همه هست من

اميد آنکه سربلند بيرون آييم

آمين