به نام رب جلیل

 تلاشی برای رسیدن به شور و شعور

        حضور یک                   

در چه فکريم؟
ساعت ٢:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱٠/٢٧   کلمات کلیدی:

با نام حق

سلام بر شما

و سلام بر صداقت و صفا و يکرنگی

اين روزها اين واژه ها کمرنگ شده

عده ای در داخل بی محابا می تازند

(مانند: ماجرای حديث شريف کساء)

و عده ای در خارج نيز

(مانند کارهای سی ان ان در «تحريف خبر» و

نظر سنجی در مورد عدم شرکت ايران در جام جهانی )

از سويی دوباره حادثه سقوط را می شنويم ودرد و هجران

زمانه بدی است

اما به هر حال بايد اين ها را ديد

از همه بدتر بازی با دين مردم و وسيله قرار دادن برای رسيدن به

اهداف دنيايی است

و اين يعنی به نام دين سر دين را يريدن

و آيا اين اقدام خيانتی بزرگ به آيين ، انديشه و بشريت نيست؟

آيا دين خاتم کامل ترين دينها نيست و به اين دليل نبايد جهانی شود؟

و آيا تلاش در جهتی خلاف واقع عواقبی دردناک در پی ندارد؟

در چه فکريم؟!