به نام رب جلیل

 تلاشی برای رسیدن به شور و شعور

        حضور یک                   

اندکی...
ساعت ۸:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱٢/۱٤   کلمات کلیدی:

با نام حق

سلام

ديروز اندکی نوشتم از امام عاشقان

و اکنون سخنی از ايشان:

 

نوشتنی که اگر وقت داشتم بيش از اين توسعه اش می دادم ولی

گفتم عرض ادبی کرده باشم وبس

وگرنه بيان فضايل آنها از عهده ما خارج است

سخت مشغولم

مشغول به خود

به دنيامدتی است در

 موسسه شهر آفتاب

 فعاليتم را آغاز کرده ام

و بيشتر از نظر ظاهری درگير آنم ولی باطنا را خدا می داند

اميدوارم مرا دعا فرماييد

تا به اميد حق موفق شوم

قطعا من نيز دعايتان خواهم کرد فعلا

يا حق