به نام رب جلیل

 تلاشی برای رسیدن به شور و شعور

        حضور یک                   

بنياد شهيد...
ساعت ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱٢/٢٢   کلمات کلیدی:

با نام حق

سلام

و شهيد

آنكه شاهد هميشه تاريخ است و

شهادت

شهادت فنا شدن انسان براي نيل به سرچشمه نور و نزديك شدن به هستي مطلق است. شهادت عشق به وصال محبوب و معشوق در زيباترين شكل است.

بله امروز:

22 اسفند، سالروز صدور فرمان امام خمينی (ره) مبنی بر

 تأسيس بنياد شهيد است.

اين روز را رگامی می داريم و بر روان شهيدان انقلاب درود می فرستيم

روزی كه بايد تكريم واقعی به شهيدان را آموخت

و اموزاند تا شهيد در پيچ و خم روزمرگی گم نشود

قدر اور ا با ماديات كم نكنند و

حقی را  (همانند سهميه كنكور) به بهانه بزرگداشت او ضايع نسازند.

آمين.