به نام رب جلیل

 تلاشی برای رسیدن به شور و شعور

        حضور یک                   

و سيد احمد...
ساعت ٤:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱٢/٢٥   کلمات کلیدی:

با نام حق

سلام

دريغم آمد يادی از او نکنم

سيد احمد خمينی

مرد مبارز و با ايمانی که به راستی بازوی

پرتوان خمينی (ره) بود وقت کرديد

اندکی از سيد احمد را بخوانيد

يا حق