به نام رب جلیل

 تلاشی برای رسیدن به شور و شعور

        حضور یک                   

سلام بر بهار ۱۳۸۵
ساعت ٤:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱٢/٢٩   کلمات کلیدی:

با نام حق متحول كننده جانها

سلام بر شما و

سلام به نفس شبنم افشان و تازه بهار!

سلام به لحظه هاي سبز آسماني اين فصل پر از شكوفه!

سلام به قلب هايي كه در انتظار بهاري شدن هستند! سلام به دست هاي ساده و بي توقعي كه از دشت بهار شكوفه مي چينند و به دوستداران بهار تقديم مي كنند.

نبض باغچه مي تپد و درختان به ميلادي دوباره فرا خوانده مي شوند. زمين، بار سنگين خويش را وا مي نهد و آسمان، خورشيد بي دريغش را ارزاني زمين مي كند ... و بهار مي آيد.

آري، مي آيد و هميشه ناگهان مي آيد؛ چنان ناگهان كه اگر چشمي حقيقت بين نباشد و گوشي راز نيوش، هيچ گاه زمزمه آمدنش را نمي شنود. از راه مي رسد چون هميشه و ما به پيشبازش مي رويم؛ قرآن به سفره مي آوريم و به استقبالش دعاي تحويل سال مي خوانيم تا بشنويم زمزمه زيباي تحول را ... .

به پيشبازش مي رويم تا از جشن شادي طبيعت سهمي نصيبمان شود و اگر اهلش باشيم، نصيب جانمان نيز خواهد شد. به پيشبازش مي رويم به اميد آغازي ديگر؛ سالي ديگر و اگر سعادتي رفيق راه باشد، تحولي كه جوهر جانمان را جلايي تازه بخشد. به پيشبازش مي رويم با اميد رحمت بيكران آفريدگار بزرگ و از او مي خواهيم در «سال جديد»، «حال جديدي» نصيبمان سازد و هديه سال جديد را اجابت دعايمان قرار دهد كه: «حول حولنا الي احسن الحال».

گلاب را بچش، بگير دست خيس باران را،

براي آن سالي كه نكوست و نكويي از بهارش پيداست، همين امسال، سال يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج كه بهارش بهارتر است، بهارش با شكفتن در خويشتن،

بهارش با افشاندن رهروان افتتاح مي گردد. براي آنكه توزيع سبزي و گل، چهچه بلبلان و شرشر و آواز آبشاران با توزيع خرد، جانبداري از حق و امام حسيني بودن

و اربعين كردن، هم افق شده است. پس خوشا به حال

شيعيان شقايق كه نوروزشان ديوار به ديوار اربعين شده است و

چه سال نويي شود آن سال كه نوروزش با اربعين محبوب خدا آغاز گردد.

سال نوتان گرامی

حضورـ۱