به نام رب جلیل

 تلاشی برای رسیدن به شور و شعور

        حضور یک                   

سلام بر هدايت
ساعت ۸:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱/۸   کلمات کلیدی:

 با نام حق

سلام

سلام بر هدايت

هدايت محمدی

و

هدايت شيعی

سلام بر محمد مصطفی و خاندان پاكش كه

اسطوره های عصمت و تقوايند.

و سلام بر انان روزی متولد شدند

زمانی كه زنده بودند

و انگاه كه حيات ظاهری شان را به پايان بردند.