به نام رب جلیل

 تلاشی برای رسیدن به شور و شعور

        حضور یک                   

با مولای غريب ...
ساعت ۸:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٢/۱٦   کلمات کلیدی:

با نام حق

سلام

سلام بر شما و سلام بر مولای عاشق و مظلوم

پدر بزرگوار امام حاضر و مولای غايب

سلام بر تو روزی که به دنيا آمدی

روزی که زندگی دنيايی کردی و روزی که حيات فانی را به کين

 و جور ترک گفتی و به جهان نور عالمتاب را هديه دادی

نوری که تمام انوار عالم را در خود محو می کند

و خود با همراهی ياران عاشقش

جهانی سراسر ور وعدالت می سازد

جهانی که در اون عشق معنايی واقعی می يابد

تروز و تخريب رخت می بندد

و انسانيت نمادی جاودانه می يابد

مولای ما

عسکری جان

فدای نام پر صلابتت

ما را به لحظه ای بنواز

و عشق را آنگونه که تو خواسته ای در رگهامان جاری ساز

مدتی پيش اندکی از آن دريای بی کرانت نوشته ام

اميد آنکه دستم و دستمان را بگيری

امين