به نام رب جلیل

 تلاشی برای رسیدن به شور و شعور

        حضور یک                   

برخی از كلام دكتر...
ساعت ۱٢:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٢/٢۱   کلمات کلیدی:

با نام حق

سلام بر شما

هنوز هم تحت تاثيرآن ديدار روحانی ام

امروز مطلبی را ديدم از استاد ارجمند دكتر محمد كمالی با عنوان :

دكتر حسن عشايری

نكات ارزشمند و كوتاهی را از شخصيت دكتر نوشته بودند كه به حق درست بود

امابه نظر حقير يكی از بارزترين مشخصات دكتر تواضع ايشان

و عشق به وطن و اعتقاد به كار و جواب دادن آن در پيشبرد امور بود

می فرمود : بايد كار كرد كار، كار، كار

و بيان می داشت با كار است كه می توان به مسئولين امر ايده داد

و برخی از مصوبات مركزی را كه به درد كار بومی نمی خورد حذف كرد

او معتقد بود می شود در ايران خودمان كار كرد و در كلامش روح اميد

موج می زدو ساده بود و اين سادگی و عدم تجمل در او به وضوح آشکار بودو... .

خدا انشاءالله وجود چنين شخصيت هايی

را برای ما مستدام بدارد

و آنان را زياد فرمايد

اما:

 

چند نكته اي از سخنان دكتر عشايري:

٭ شك ژرفا سنج درياي حقيقت است.

٭ بر سخت و زبر ، نرم و لطيف سازگار است.

٭ دارندگي هميشه برازندگي نيست.

٭ رازماندگاري ما ايرانيها رازسازگاري ماست.

٭ عشق بي فرزانگي ، ديوانگي است.

٭در كوچك بزرگ را ببينيم و در بزرگ كوچك را.

٭ بهترين شادي حاصل كار است.

٭نقد ، نفي نيست.

٭فوق العاده از طبيعت دوريم.

٭هنر براي غفلت زدايي است.

٭ خيلي ها استاد چاه نما هستند.

٭اگر دل عقل داشته باشد براي خوبيها مي تپد.

٭مي توان با شور زندگي تعادل داشت.

٭جرات كن ، فرزانه باش.

٭ ايرانيها خيلي حرف مي زنند اما در هر صد كلمه هفت تا معنا دار است.

٭ما در روز 4 ثانيه و در سال 10 تومان صرف كتاب مي كنيم!

٭براي تغيير رفتار زشت بايد آن را شناخت.

٭ شاگرد ما بايد ما را كهنه كند!

٭شعاع اعتماد ما افقي است.

٭بهترين معلم ها درآموزش و پرورش استثنايي اند.

٭ درمان هميشه تلخ است اما نتيجه اش گوارا.

٭ زندگي طيف است نه خط.

٭ما بايد بحران ها را فرصت كنيم و نه فرصت ها را بحران.

٭همزيستي بالاترين هنر زندگي است.

٭ ما مي توانيم فقير باشيم اما حقير نه!

٭ساده مساوي سطحي نيست.

٭با سه چيز بايد به جد مبارزه كرد : فقر ، ترس و جهل

٭ متاسفانه امروزه رابطه تو و من شده است تومن!

٭ خواب بهترين زمان يادگيري است.

٭بينش بيش از هر چيز لازم است.

٭ تعقل يعني پي بردن به خطاهاي عقل.

٭زندگي سراسر حل مساله است.

٭ به بچه ها بايد اشتباه كردن را ياد داد!

٭زندگي چَــراگاه نيست ، چِرا گاه است.

 ياحق