به نام رب جلیل

 تلاشی برای رسیدن به شور و شعور

        حضور یک                   

روزهای بدون وبلاگ...
ساعت ۱٠:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۳/۳٠   کلمات کلیدی:

با نام حق

سلام

چه قدر سخت بود اين روزها

روزهای بی وبلاگ

روزهايی که حضور ـ ۱ را نديده بودم

حضوری که چهارمين سال بودنش را

بی حضور صاحبش غريبانه گرامی داشت!

فضايی که مدتها با آن انس داشتم

و خيلی چيزها را در آيينه آن می ديدم و می بينم ... 

 و ...خدا راشکر امتحانات را تا حد زيادی داده ام

 و اندکی وقت بيشتری برای نوشتن دارم ...

اميدوارم حق يازی کند تا باز هم بنويسم

فعلا يا حق