به نام رب جلیل

 تلاشی برای رسیدن به شور و شعور

        حضور یک                   

قراردادي ننگين
ساعت ٢:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٥/٢٧   کلمات کلیدی:

با نام حق

سلام

و اين روزها سالروز قراردادي ننگين است

قرارداد ۱۹۰۷

در زمان مظفرالدین شاه قاجار که نهضت اصلاح طلبی و تجدید روش سیاسی و ایجاد مشروطیت پا گرفت، دولت ضعیف شاه، مقروض روس و انگلیس شد. این استقراض های پی در پی، باعث حضور هر چه بیشتر بیگانگان و دخالت آنان در امور كشور شد. پس از مدتی، دولت های روسیه و انگلیس ، در زمان سلطنت محمد علی شاه قاجار، با خود پیمانی منعقد کردند که بر اساس آن، ایران تجزیه و به سه قسمت شمالی، جنوبی و بی طرف تقسیم گردید.

بر این اساس، نیمه شمالی را روس ها و نیمه ی جنوبی را انگلیسی ها به تملک خود درآوردند. در ادامه ی این روند بود که در 21 رجب سال 1325 قمری برابر با 1907 میلادی، قرارداد روس و انگلیس مبنی بر تقسیم ایران به سه منطقه ی حوزه ی نفوذ روس در شمال و مرکز، منطقه ی نفوذ انگلیس در جنوب شرقی کشور و منطقه ی بی طرف در جنوب غربی ایران، منعقد گردید.

خط منطقه روس ها از قصر شیرین آغاز شده و پس از عبور از اصفهان و یزد و خواف، در منطقه ای که مرز ایران و افغانستان و روسیه، یکدیگر را قطع می کنند، خاتمه می یافت.

خط منطقه ی انگلیسی ها از مرز افغانستان آغاز شده و پس از عبور از بیرجند و کرمان به بندرعباس منتهی می شد. با این قرارداد، انگلیسی ها و روس ها می خواستند به رقابت های خود در ایران و افغانستان و تبّت خاتمه دهند. همین که خبر انعقاد قرارداد به مردم رسید، وحشت و خشم عمومی را در آنان برانگیخت.

و اين سرگذشت همين چند روز پيش است و مايه عبرت

تصوير زير شايد گوياي بخشي از واقعيات باشد.

قراردادي كه تا كنون متاسفانه امضاء كنندگانش را با عرض معذرت به

 گوسفند تشبيه مي كند!

تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل

يا حق