به نام رب جلیل

 تلاشی برای رسیدن به شور و شعور

        حضور یک                   

امروز شنيدم...
ساعت ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٧/٢۳   کلمات کلیدی:
امروز يکی ازمن در مورد اگزيستيانسياليسم ؟!!!!
پرسيد آره اون مکتبی هس که برای انسان ارزشی قائل نيس ميگه آدما مجبورن و هيچ زمينه ای از قبل ندارن
ولی ما اينو نميگيم
آدم شخصيت داره نه اين که مجبور باشه
آقا ببخشيد
تا بعد
بای