به نام رب جلیل

 تلاشی برای رسیدن به شور و شعور

        حضور یک                   

کاش پاپ خود را حفظ می کرد .
ساعت ٩:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٦/٢٥   کلمات کلیدی:

با نام حق

سلام

پاپ بندیکت شانزدهم (اگر درست گفته باشم )

بالاخره عذر خواهی خشک و خالی ای کرد و ...

*اینجا*

انسان موجود عجیبی است

در پرتگاه ماندن و نماندن

کاش پاپ خود را حفظ می کرد

البته می دانم که مسلمانان  هم مشکل دارند

اما اسلام که اشکال ندارد

دارد؟