به نام رب جلیل

 تلاشی برای رسیدن به شور و شعور

        حضور یک                   

و فقدان استاد ...
ساعت ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/٢٠   کلمات کلیدی:

با نام حق

و چه خوب موقعی رفت

روح بلند استاد علی ما

روحش شاد روزی که برای نخستین بار

این بزرگ را زیارت کردم

بزرگی که عشق را به تفسیر نشست و عاشقانه زیست

یاد می آورم روزی که کتاب بلند زیر را خواندم و بسیار بیشتر مطهری را شناختم

یادش به خیر روزی که شیخ عباس قمی را با او شناختم

و اکنون او را با او

یادش به خیر

اندکی از زندگی ایشان را بخوانید:

*یادی از استاد علی *

روحش شاد و راهش پر ره رو