به نام رب جلیل

 تلاشی برای رسیدن به شور و شعور

        حضور یک                   

مرگ سقراط و یک تامل...
ساعت ٩:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱۱/٢٦   کلمات کلیدی:

با نام حق

سلام

و امروز:

مرگ سقراط

در 15 فوريه روزی در سال 399 قبل از میلاد سقراط فیلسوف برجسته

 جهان غرب به مرگ محکوم شد .

سقراط اولین معلم سیاست و فیلسوف بر جسته

 در عصر یونان باستان  به شمار مى رود. اساس نظرات او را می توان

در چند مورد ویژه برشمرد که  به کار گیری

اصول تساوى، تقوى و عدالت، نیکو کارى و درست کردارى

بر مبناى اصول علمى و عقلى از جمله نکات مورد توجه اوست. به نظر

 سقراط شر معلول جهل و نادانی است و دلیل این که مردم به سوی

این امر می روند تنها جهل آنها ست و در این باره تعمدی در کار نیست.

 وی اما نیکوکاری را معلول عقل و خرد انسانی می داند و بر

همین اساس معتقد است زمانی که مردم عقل و خرد خود را تشحیذ

 نمایند خود به خود طریق نیکی را پی می گیرند. سقراط برای قانون نیز

 احترام زیادی قایل بود و آن را  ضرورى مى دانست و خود در راه استقرار

حاکمیت اصول یاد شده کشته شد و جام شوکران را نوشید.

 در بررسى زندگى سقراط، نکاتی چون دیالکتیک

 یا مناظره و مباحثه جدلى و منطق، انسانیت وارزش حیات انسان، اخلاقیات، وحدت

 تقوى و علم، تبعیت از شناخت صحیح، رابطه

 فرد و جامعه و پذیرش قرارداداجتماعى، اطاعت سیاسى از دولت

 مورد توافق عامه و برقرارى تعادل بین فرد و جامعه مورد توجه و بررسی است.

این حادثه دردناک نماد بسیاری از بی عدالتی ها ست و با عث تامل

همین!