به نام رب جلیل

 تلاشی برای رسیدن به شور و شعور

        حضور یک                   

عجب روزی بود امروز!
ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱/٢٠   کلمات کلیدی:

با نام حق

سلام

و امروز واقعا روز پر مناسبتی بود

اولین مناسبتش را که می دانید

همان افتخار غنی سازی صنعتی

همانی که بسیاری از رسانه ها را به خود گرفت

و ضرب شصت دیگری بود به مخالفان

اینجا را در این مورد ببینیدو اینجا را

اما گذشته از این روز سید بود

روز سید شهیدان اهل قلم

آوینی را می گویم

فکر می کنم این سایت تا حدی گویا باشد:

http://www.aviny.com/

اما صیاد دلها:

اندکی از او بخوانید: »گرچه قدیمی است«

یادی از صیاد

به نظرتان با این مناسبت های نیکو نباید از امروز تعجب کرد؟