به نام رب جلیل

 تلاشی برای رسیدن به شور و شعور

        حضور یک                   

واما..
ساعت ٦:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٩/۱٩   کلمات کلیدی:

با نام او

ما می خواهيم به همه اثبات کنيم که دوست داريم کار کنيم کار برای جوانان و عزيزان

ما حرف را دوست نداريم

ما عمل می خواهيم

اگر کار شود از

کسی که کار کرده تشکر

ميکنيم و برايش أرزو

ميکنيم که مو

فق شودو به کار خود ا

ادامه دهد . آری کار

کردن شيرين

اســــــــــــــــــــــــــــت

حضور