می توان ...

با نام او

می شه ! ببين من نمی دونستم چطوری عکس بندازم تو وبلاگ ولی ياد گرفتم اگه بخوايد يه کاری پيدا می شه

به قول دوست عزيز و شاعرم :

می توان برگ حصاری را شکست                         می توان از بی قراريها گسست

می توان از باغبان پرسيد راز                                 يا درون رفت و به گلها برد دست

می توان در سايه ی زيبای صبر                  حس خاکی گشت و درها را شکست 

بله می شه ميگی نه بگو چرا

تابعد

حضور 

/ 1 نظر / 3 بازدید

salam be maa ham sar bezanin