و فقدان استاد ...

با نام حق

و چه خوب موقعی رفت

روح بلند استاد علی ما

روحش شاد روزی که برای نخستین بار

این بزرگ را زیارت کردم

بزرگی که عشق را به تفسیر نشست و عاشقانه زیست

یاد می آورم روزی که کتاب بلند زیر را خواندم و بسیار بیشتر مطهری را شناختم

Khaterat.jpg

یادش به خیر روزی که شیخ عباس قمی را با او شناختم

و اکنون او را با او

یادش به خیر

اندکی از زندگی ایشان را بخوانید:

*یادی از استاد علی *

روحش شاد و راهش پر ره رو

/ 2 نظر / 5 بازدید
فرشته مهر

دعاي حضرت يونس : ( لا اله الاانت سبحانك اني كنت من الظالمين ) ..............................................................در درون خویش زمستانی مساز و خود را از سوز سرما و بی برگی آن منالان... درخزان عمر بگذار وجود تو سرشت بهاران داشته باشد ...درخت طبیعت جوانه بزند و نسیم ذوقت خوشه های آرزو را به جنبش درآورد ...دنیای بیرون تصویری از درون تست ...بگذار در دنیای تو همیشه بهار باشد

هرمز مميزی

سلام / مرحوم مطهری از جمله معدود روحانيانی است که درک درستی از زمان داشت اشتباه نکنم و درست بخاطرم باشد اولين روحانی که گفت اگر بيماری به خون ديگری محتاج باشد تزريق خون مانعی ندارد و نجس نيست هم او بود / روحش شاد!