با نام او

سلام

وسرانجام ندای مظلوميت بيش از پيش به گوش می رسد

 انگاه که ما از امام خود تنها نامی می دانيم

آيا نبايد بيشتر بدانيم؟

حضورـ۱

 

/ 0 نظر / 3 بازدید