اولين جلسه وبلاگستان اردکانی

با نام حق

سلام بر شما

خدا را شکر

با همکاری صمیمانه مدیر آموزش و پرورش

اولين جلسه وبلاگستان اردکانی

دوشنبه : ۳۰/۵/۸۵

 خيابان سعدي اردكان - جنب شركت فرهنگيان ـ مركز تحقيقات فرهنگيان

۵ تا ۷ بعد از ظهر

به امید دیار شما

یا حق

/ 0 نظر / 4 بازدید