غدیر جان

به نامک رب جلیل

سلام بر شما عاشقان مولا علی علیه السلام

واقعا تاخیر و ننوشتنم را ببخشایید

اما غدیر دیگر چیزی نیست که بتوان ننوشت

غدیر مکتب است

مذهب است.

غدیر یعنی ولایت خدا همراه با ولایت نبوی است و اجازه ولایت نبوی 

در علی جاری است

علی جان ولایت است

امیر مومنان است 

امیر در اینجا نه به معنای فرمانده که به معنای تدبیر گر است

جمع امر در این جا امور می شود نه اوامر و این لفظ  امیر المونمنین

در بر دارنده همان معنای ولایت علوی است.

ا.. ولی الذین آمنوا

خدا ولی مومنان است 

و البته اطیعو ا... و اطیعوا الرسول

و منتخب رسول ولی است

علاوه بر نص آیه ی اولی الامر و دیگر آیات و روایات

آری او آمده تا جان را به تحوا کشد.

غدیر مبارک باد.

/ 1 نظر / 21 بازدید
hamed

دویپینگ معرفتی،نماهنگی زیبا از صحبتهای استاد رائفی پور درباره دفاع مقدس http://www.nasrtv.com/modules/video/singlefile.php?lid=7276