يه حرفی...

با نام او

سلام آقا
يه نکته ای رو فهميدم که بد نيست بشنويد

 البته شايد به اينا اعتقاد نداشته باشيدا و لی ايييی

خوب اين نکته درباره ی آيه ۱۰۹ سوره ی توبه است

این آيه در مورد مسجدی است که اسمش ضرار شده و اون يه مسجدی بوده که پيامبر به خاطر اين که منافقا ساخته بودن خراب کرده

خوب حالا بيايد رو ۱۱ سپتامبر

 ميگن يکی از اين دو برجايی که خراب شده اتفاقا ۱۰۹ طبقه مثل شماره ی آيه داشته و بر خيابان جرفن هار واقع شده که عين اين کلمه تو اين آيه اومده و گفته که اين مسجد هم بر اونجا بنا شده

البته معنی عربيش پرتگاه اتشه

 ضمنا ميگن تا اينجا ۲۰۰۱کلمه به کار رفته که ۱۱ سپتامبر هم مال ۲۰۰۱ بوده

ممنونم ببخشيد

طولانی شد

تابعد

حضور

/ 2 نظر / 4 بازدید

salam be maa ham sar bezanin

salam be maa ham sar bezanin