در کار خير...

بانام او

کار خوب بکنيد در کار خير حاجت هيچ استغاره نيست

حالا گيرم دختر بازی کرديد چه فايده ای براتون داره آخرش چی بعدا گرفتاريه فکرشو کرديد اگر اوپن کنيد که ...فکر کنيد .باشه ؟

با اجازه

حضور

/ 3 نظر / 3 بازدید
mohsen

خوبی ؟ ببين باحاله اما با احساس تر باش موفق باشی

ok

اصولا آدم نبايد فكر كنه كه نظر نظر پسراست...

ok

اصولا آدم نبايد فكر كنه كه نظر نظر پسراست...