مرگ سقراط و یک تامل...

با نام حق

سلام

و امروز:

مرگ سقراط

در 15 فوريه روزی در سال 399 قبل از میلاد سقراط فیلسوف برجسته

 جهان غرب به مرگ محکوم شد .

سقراط اولین معلم سیاست و فیلسوف بر جسته

 در عصر یونان باستان  به شمار مى رود. اساس نظرات او را می توان

در چند مورد ویژه برشمرد که  به کار گیری

اصول تساوى، تقوى و عدالت، نیکو کارى و درست کردارى

بر مبناى اصول علمى و عقلى از جمله نکات مورد توجه اوست. به نظر

 سقراط شر معلول جهل و نادانی است و دلیل این که مردم به سوی

این امر می روند تنها جهل آنها ست و در این باره تعمدی در کار نیست.

 وی اما نیکوکاری را معلول عقل و خرد انسانی می داند و بر

همین اساس معتقد است زمانی که مردم عقل و خرد خود را تشحیذ

 نمایند خود به خود طریق نیکی را پی می گیرند. سقراط برای قانون نیز

 احترام زیادی قایل بود و آن را  ضرورى مى دانست و خود در راه استقرار

حاکمیت اصول یاد شده کشته شد و جام شوکران را نوشید.

 در بررسى زندگى سقراط، نکاتی چون دیالکتیک

 یا مناظره و مباحثه جدلى و منطق، انسانیت وارزش حیات انسان، اخلاقیات، وحدت

 تقوى و علم، تبعیت از شناخت صحیح، رابطه

 فرد و جامعه و پذیرش قرارداداجتماعى، اطاعت سیاسى از دولت

 مورد توافق عامه و برقرارى تعادل بین فرد و جامعه مورد توجه و بررسی است.

این حادثه دردناک نماد بسیاری از بی عدالتی ها ست و با عث تامل

همین!

/ 4 نظر / 3 بازدید
مهدی

خدا رحمتش کنه. به همين مناسبت مجلس ختمی در مسجد ارک برقرار است.

فر يدون ضر غامي

مطلب بسيار مفيد وآموزنده ای می باشد . متاْ شفانه درکشورماقانون تامرکبش خشک نشده ارزش داردووقتی به ديوار بتنی می رسد تر مز می کند

هرمز مميزي

اين صداي هاون است آري كه با آن زهر ميسايند، مادرش قابله بود، پدرش سنگتراش. سقراط هم از پاي در افتاد، سقراط به ( فرد ) بس بها داد، وز قدرت هر ( قبیله ) میکاست. سقراط كه جان داد و جلاي وطن خويش نميداد، آن جام كه نوشيد، آن پرده كه پوشيد، آن جمله كه در لحظه پاياني چان گفت: بدبخت كسي كو به فراست بشتابد، تا مردم نادان بسر عقل و كياست بنشاند. سقراط هم از پاي در افتاد. سقراط ،سئوالات اساسي و عجيبي به لب آورد، سقراط به مقبول مسائل، كه به اذهان خلايق، همه زنگار قرون بود و جنون بود، با طرح سئوالات اساسي و عجيبي كه به لب داشت، بر جهل و جنون تاخت و جان باخت، ز خود زنده ترين ساخت . مرگ سقراط نشان داد که جان نیز نیارزد به جوی، اگر آزادی افکار به غل در فکنند. هرمز ممیزی سلام

MAHDI

سلام ...خسته نباشید