هرکی يه عشقی ما هم ...؟۱

باسمه تعالی
با سلام گفتيم که هر کی يه عشقی داره ماهم عشقمون شده اين وبلاگ از صبح اين دکتر کچلو مي آريم تا مطالب سراسر علمی ما رو بررسی کنه اينم يه جورشه ديگه شما چه عشقی داری ؟ برامون بفرستيد پدرو مادر ما که معتقدن ما ديوونه ايم اما ما می گيم که عاشقيم خوشبختانه الان توشهر ما اينترنت وصل شده وگرنه بايد در به در دنبال يه کافی نت می گشتيم ديشب که قطع بود شانس آوريم که صبحش يه چيزی نوشته بوديم تا بعد خداحافظ
باتشکر
حضور

/ 1 نظر / 3 بازدید
نويد

اين دکتر کچل کيه؟!!!۱