آخر خوب

به نام رب جلیل

سلام

امروز دیگر پانزدهم فروردین ماه است .

روزهای نیکوی دوازدهم یعنی روز جمهوری اسلامی و سیزدهم روز طبیعت

گذشت و باز هم می گذرد و به آخر می رسد .

آخر این دنیا و شروع دنیایی دیگر

امیدوارم آخر خوبی داشته باشیم

آمین

/ 1 نظر / 26 بازدید