خطر حزبی شدن

با نام حق

سلام

خوب انتخابات ادامه دارد و لیستها هم

اما سوال این است آیا خبرگان ,  وشوراها که بستری غیر سیاسی

دارند جای سیاسی شدن است؟

نمی دانم

شما بگویید...

/ 0 نظر / 5 بازدید