عاليه؟!

با نام او

سلام

احتمالا شوخی کردی؟

خوب عقل خوب گفته عاليه يه قدم در مسير عقل برداشتيم

اما بايد يه کاری کرد توفان شهوت بيچاره می کنه فقط با عقل نمی شه پس با چی می شه ؟

تا بعد

حضور

 

/ 0 نظر / 3 بازدید