یک اعتراض به جا...

با نام حق

سلام

حالتون خوبه؟

امروز روز اعتراض به یک ظلم تاریخی به ملت سر افراز ایرانه

بله قانون کاپیتالاسیون

و این هوشیاری امام (ره) بود که به یاری آمد.

لینک زیر را نگاهی بیاندازید:

*اعتراض به قانونی ظالمانه*

راست می کن که: گر تو را نوح است کشتیبان زطوفان غم مخور....

خدانگه دارتون

/ 1 نظر / 4 بازدید
sky man

گذشت ... يه سر بزن به بلاگ من از دستت می ره ها !