و شیراز

به نام رب جلیل
سلام
همه ما شیراز را مکانی دیدنی و به قول حافظ خال رخ هفتاد کشور می دانستیم و می دانیم اما دیشب حادثه ای اتفاق افتاد که نگاهمان را به شیراز تغییر داد.
یک انفجار خونین در کانون رهپویان وصال و....
امیدوارم بیش از پیش به این حادثه توجه شود و اگر عمدی بوده - که تا کنون تکذیب شده - عوامل آن مجازات شوند.
آمین

چند پیوند مرتبط :
* فیلم های مربوط
* سایت کانون -که در صفحه ی اولش ویژه نامه ای ترتیب داده شده است- 

*آخرین اخبار

/ 1 نظر / 4 بازدید

[ناراحت]