به نام رب جلیل

سلام ایران

سربلندی ات آرزوی دلیران

/ 1 نظر / 4 بازدید
صلیب نقره ای

همه همدیگر را می زنند و اژدهای هفت سر فساد از این دعوا لذت می برد و هر هر طرف کشته شود به نفع اوست چون او در لانه اش امن است[گل]