مکاتب عشق(۱)!!

باسمه تعالی
باسلام
در جهان مکتب های مختلفی برای عشق بنا نهده شده است مثلا همين مکتب اشراق خودمان که رييس باحالش سهروردی است این مکتب به عشق خيلی اهميت مي دهد و آن را بر عقل مقدم می کند گرچه عقل را هم قبول دارد اريکسون خان خودمان از روانشناسان معروف دوره ۲۰ تا ۴۰ سالگی را دوره هويت اشتراکی مي داند که در آن عشق جوانها گل مي کند در اين دوره به نظر اوبايد عشق ها ارضا شود اميدواريم که عشقهای شما هم ارضا شود تا بعد خداحافظ
حضور

/ 0 نظر / 3 بازدید