و امروز...

با نام حق

امروز باز هم کلاس داشتیم و این بار با آقای امامی که باید ایشون رو پدر

تئاتر منطقه ی ما نامید

ایشون هم در مورد تئاتر و حس و بیان صحبت کردند و کلی حظ بردم

در مورد وره تهران هم باید بگم آقای دولت آبادی کار خودش رو بلد بود

چند نمایش بازی کردیم

و چند تست بازی گری گرفت

و کلی مطالب رو در مورد بازیگری و خصوصا کارگردانی گفت

همان گونه که گفتم این دوره باز هم ادامه دارد و اگر دوستان لازم می دانند

می توانند از من بخواهند تا متن جلسات را در اختیار گذارم

اما فردا

باشه در پست بعد

یا حق

/ 0 نظر / 4 بازدید