با نام حق

سلام

و بعثت آغاز شد تا هدايت معنايی نو يابد و نور

حق در قالب وجود رحمه للعالمين جهان را فراگيرد

و فصل نويی در زندگی بشر آغاز شود

يا محمد (ص)

/ 0 نظر / 4 بازدید