با نام او

سلام

وفات زينت(س) هم گذشت

 و ما فقط روبنايی عمل کرديم

 حسين رو نشناختيم و يزيد رو رها کرديم...

بگذريم

اما تو اين روزها هفته ی بانداری اسلامی بود خوب

من نميگم قانون درست نيست اما درست اجرا نميشه...

به هر حال برای وام گرفتن که پدرت در مياد...

ای کاش جهان اقتضا می کرد تا برخی چيزا رو بگم اما نميشه

ولی آينده روشنه

ممنونم

حضورـ۱

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
hm

بانکداری ما؟ اسلامی؟ با سود۲۰ درصد به بالا؟ نه