يک آرزوی وبلاگی...

با نام حق

سلام

دهه فجر گرامی باد

دهه رهايی و آزادی

اما مدتی است که مسابقه های وبلاگ نويسی

به صورت جدی راه افتاده  مثل اين موارد:

logo.gif    جشنواره دهه فجر

logo-fa-main.jpg

و خوش بختانه در استان ما يزد هم خبرهايی هست   اما چه خوب است در اين جشنواره ها   نگاهی عميق تر به وبلاگ شود   و از افرادی استفاده شود که وبلاگ دارند و با وبلاگ نويسی آشنايند   چرا بعضا می بينم که افرادی در اين جشنواره ها حضور دارند که   از  وبلاگ نويسی و روح آن   غافل اند و صرفا به دليل آشنايی با کامپیوتر   به عنوان داور حاضر شده اند.   به اميد انکه روزی اين رسانه غير رسمی   و اين امکان بزرگ اطلاع رسانی   و اين منبع غنی علمی و...   به جایگاه واقعی خود دست يابد.   آمين  
/ 1 نظر / 20 بازدید
مهدی

سلام دوست من اميدوارم حالت خوب باشه. من از بروبچه هايکاغذ های شيشه ای هستم. مطمئن باش قصد ما هم همينه. راستی ما همه با وب لاگ و فضای سايبر آشنايی داريم .اميد وارم موفق باشی. به من میل بزن.